Neue Landschaft 12/1992

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Maskiner och redskap som visades vid fackmässan GaLaBau 92 presenteras. Heinrich Wawrik, stadsträdgårdsmästare i Mannheim, slår ett slag för användningen av fruktträd som alléträd. Trädvårdsspecialisten Günter Sinn varnar för plantering av popplar i bostadsområden med hänsyn till släktets risken för vindfällen. Mätningar av vedens hållfasthet visar att popplar är hälften så stabila som exempelvis ek och bok. Slutligen ett litet växtporträtt av järneken, Ilex aquifolium.

MOVIUM Direkt ges ut av MOVIUM-

sekretariatet, Box 54, 230 53 Alnarp.

Telefon 040/415000

Telefax 040/460845