Myror dödar inte stora träd

Publicerad 1 januari 1994
Noterat


Efter en artikel i Arbetarbladet i Gävle den 22/6, där en person påstår att myror kan vara orsak till att stora körsbärsträd dör, blev jag uppringd av Anna-Lena Wennerberg på Gatukontoret i Gävle. Detta ledde till flera samtal från journalister. De aktuella träden vissnar efter blomningen, vilket tyder på angrepp av blom- och grentorka. Särskilt efter en regnig blomningsperiod kan denna svamp vara besvärlig. (Beskrivs närmare i Faktablad om växtskydd 74T.) Är det så att hela träd dör med början förra året är det sannolikt att även någon annan faktor, t.ex. klimatstress är inblandad.

Genom åren har vi fått många frågor om myror som antas ge sig på växterna. Svartmyrornas "ärende" i träden brukar vara att mjölka bladlössen på honungsdagg eller möjligen att slicka i sig andra söta safter. Vill man undvika att myror klättrar upp i träden kan man sätta ut limringar. Detta kan också minska lusangreppen, eftersom myrorna vårdar lössen bland annat genom att skrämma bort de naturliga fienderna.

I de fall myror har orsakat att växter vissnar beror detta på att de bygger bon i jorden, så att hela rabatter undermineras, vilket leder till uttorkning.