MOTA - nytt medel mot viltbetning

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Viltrepellenten MOTA är ett nytt avskräckningsmedel mot storvilt och smågnagare i planteringar av barr- och lövträdsplantor. Produkten har fått dispens från Kemikalieinspektionen att användas t.o.m. 1995-12-31. De verksamma beståndsdelarna består av s.k. eteriska oljor från tropiska växter, som i andra sammanhang används som smakförhöjande tillsatser i livsmedel eller för att ge kosmetika angenäm lukt. Dessa substanser bildar en luktbarriär runt plantorna, som det vilda viker bort ifrån. Preparatet förekommer även under namnet PW viltskydd men MOTA är mer koncentrerat.

MOTA är färdigt för användning och sprutas ut på plantorna. Lämplig tidpunkt för behandling är på hösten, september till november, innan betningen börjar. Enligt uppgift från Bayer- Gullviks AB, som säljer preparatet, ska effekten vara hela säsongen, om behandlingen utförts rätt.