Miljöforskande elever

Publicerad 1 januari 1994

På Flatåsskolan i V:a Frölunda har elever engagerat sig sedan ett 20-tal år tillbaka under benämningen "miljöforskare" med främst försurningsmätningar av vattendrag i västra Sverige. Man har nu inlett ett projekt "skolkompostering" och installerat en komposttrumma som ska ta hand om skolans matavfall från såväl bespisningen som hemkunskapen. Renhållningsverket i Göteborg har tagit aktiv del i planeringsarbetet och varit behjälplig vid finansiering av utrustningen.

engageras i komposteringsverksamheten på olika sätt, bl. a. genom vägning av inlagt och uttaget material, mätningar av temperatur och fuktighet under komposteringsprocessen och genom att utföra försöksodlingar i den färdiga komposten.

Man har dessutom genom samarbete med Institutet för vatten- och luftvårdsforskning getts möjligheter att utföra gasmätningar vid det utgående ventilationsröret och avsikten är att man ska analysera förekomsten av t. ex. ammoniak, svavelväte dikväveoxid och metan.

För mera information kontakta Bengt Andersson, Flatåsskolan, tel. 031/454517.