Mat blir foder

Publicerad 1 januari 1994

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet den 2 december 1994 är rubriken "Obs! i Burlöv miljöpionjärer. Livsmedelsavfall blir djurfoder".

På Obs! i Burlöv slängs ca 500 kg livsmedel i veckan. Dessutom tillkommer matrester från restaurang och blomavdelningens avfall. Totalt rör det sig om närmare 50 ton organiskt material per år.

Man planerar nu att installera en anläggning för att torka materialet. Varmluft sprutas in i ett stort kärl. Under torkningen reduceras avfallet till en tiondel av sin ursprungliga vikt. Den torkade massan mals till torra flingor som sedan ska kunna saluföras som djurfoder.

För att delvis finansiera anläggningen, som beräknas kosta 550 000 kr, har medel sökts från Naturvårdsverket. Bakom ansökan ligger KF och Bo Lindström, som är miljöchef för Obs! och B&W i hela landet. SNV beviljade 100 000 kr i anslag under förutsättning att KF tillsammans med en fodertillverkare utreder om flingorna verkligen är tjänliga som foder. KF är själva beredda att satsa 250 000 kr, resterande finansiering är för tillfället osäker.

Kortsiktigt räknar inte KF med att anläggningen är lönsam. På längre sikt, när sopavgifterna stiger och det finns fungerande system för allt annat avfall, kan det bli en acceptabel affär. Men Bo Lindström framhåller att det i första hand "är miljön som drar vinstlotten".