Massmedia om dioxin i kompost

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


De flesta har nog läst saftiga tidningsrubriker om dioxin i komposter i början av september. Bland dioxinerna finns ämnen som hör till de mest giftiga ämnen människan känner till. En forskargrupp i Umeå har enligt vissa tidningar gått ut med "sensationella" uppgifter om att dioxin bildas på naturlig väg i vanliga trädgårdskomposter. Forskare i Lundhävdar dock att fenomenet naturlig bildning av dioxiner är känt sedan tidigare. Man lär ha funnit låga halter av dessa ämnen redan från dinosauriernas tid. Det är olyckligt att skrämma upp folk med onyanserade artiklar. Halterna av de bildade dioxinerna är enligt tidskriften Kretslopp (7/93) mycket låga och inte utgör någon hälsorisk. Intervjun i detta fall har gjorts med samma Umeå-forskare! I Tyskland har denna problematik diskuterats sedan länge och man har här satt upp samma gränsvärde för dioxin i kompost som i avloppsslam. Slutsatsen är att vi ska fortsätta kompostera. Forskarna arbetar dock vidare på att ta reda på hur komposteringsprocessen påverkar bildande och nedbrytning av dioxiner.