Marktäckning i licentiatavhandling

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Den 27 april höll hortonom Lisbeth Larsson ett intressant och pedagogiskt upplagt licentiatseminarium i Alnarp. Hon redogjorde för sina hittills erhållna resultat i forskningsprojektet "Marktäckning och täckodling vid ekologisk odling av svarta vinbär, Ribes nigrum, CVS Öjebyn och Ben Nevis". Eftersom marktäckning mot ogräs är vanligt i planteringsytor, är Lisbeth Larssons forskningsresultat synnerligen värdefulla även för personer verksamma inom den gröna sektorn.

Som marktäckning användes vedflis och svart plast i raderna. Mellan raderna odlades täckgrödor dels en flerårig kultur av blålusern/hundäxing, dels en tvåårig gröda av rödklöver/timotej. Både marktäckning i raden och täckodling mellan raderna hade mycket god effekt mot ogräs. Marktäckningen påverkade temperatur, fuktighet och näringsämnen i marken, vilket inverkade på buskarnas tillväxt och utveckling.

Forskningsresultaten är redovisade i licentiatavhandlingen "Mulching and cover cropping in organic growing of black currant, Ribes nigrum, CV Öjebyn and Ben Nevis" med sammanfattning på svenska. Skriften är utgiven vid institutionen för trädgårdsveteskap, Alnarp. (Roland Svensson)