Marknadsöversikt

Publicerad 1 januari 1994

Konsumentverket har utgivit en enkel stencil med titeln Kompostbehållare. april 1994. Verket påpekar i förordet att eftersom utvecklingen är snabb och det finns många små lokala företag med begränsad marknadsföring kan man inte garantera att redovisningen är komplett. Man poängterar även att någon bedömning eller annan granskning av behållarna inte har skett.

Konsumentverket har delat in behållarna i tre typer: slutna behållare, maskkomposter och övriga behållare. Totalt 42 olika fabrikat finns med i översikten under rubriken "slutna behållare". Informationen är riklig om varje behållare och tillsammans med teckningar får man en god bild av materialval och konstruktion. Prisuppgifter anges liksom namn, adress och tel.nr. till tillverkare och/eller marknadsförare.

Under rubriken "maskkomposter" beskrivs 4 behållare och i kategorin "övriga" beskrivs 5 behållartyper. I översikten har inte medtagits större behållare för flerbostadshus. en kostar 15 kr och kan beställas av Konsumentverket, tel. 08/759 83 00.