Malmö kyrkogårdsförvaltning sparar pengar på kompostering

Publicerad 1 januari 1994
Noterat


Tidningen Kyrkogården intervjuar Börje Nilsson i en artikel om komposteringen på Östra kyrkogården i Malmö. När tippavgifterna höjdes radikalt började kyrkogårdsförvaltningen experimentera med storkompostering. Idag är kostnaderna för avfallet på Malmös kyrkogårdar bara 20-30% av vad deponering skulle kosta. Viktiga fakta är att maskiner för sönderdelning respektive sållning hyrs in. Komposten är av god kvalitet och överskottet säljs.

Från den första maj i år kommer också plastförbud i kransarna, vilket ytterligare kommer öka andelen komposterbart material.

Som synes händer en del som gör att politikerna måste tänka om och då borde också de gröna frågorna ha sin givna plats. Det gäller att haka på, delta i debatten och försöka påverka besluten. Att "hänga aktualiteten i rockskörtet" fick jag för länge sedan lära som ett bra recept att få ut sitt angelägna budskap.