Lottas kompostråd

Publicerad 1 januari 1994

I tidskriften Kretslopp nr 9-10/93 publiceras en kortversion av "". Den innehåller bl.a. en genomgång av marknadens kompostbehållare. Lotta Lanne har indelat behållarna i följande kategorier: kompost för trädgårdsavfall; stillastående varmkomposter; roterande varmkomposter; maskkomposter; jordvärmekompost; latrinkomposter.

Varje behållare finns på tecknad bild och tillverkande/säljande firma anges inklusive telefonnr. Tyvärr saknas prisuppgifter i den i övrigt gedigna (men långt ifrån fullständiga!) marknadsöversikten.

Kortversionen av Lottas Kompostråd kan även beställas för 10 kr/ex. av Lotta Lanne, tel. nr 011/16 21 33.