Lotta i ny version

Publicerad 1 januari 1994

"Lottas kompostråd" bar tidigare recenserats i Biologik. Nu har arkitekten Lotta Lanne utvecklat konceptet och sammanställt råden i bokform med titeln "Lottas nya kompostråd".

I bokens 120 sidor ges saklig information om det mesta man behöver veta om källsortering, komposteringsprocessen och utrustning. Den innehåller en gedigen marknadsöversikt över olika behållartyper med illustrativa teckningar. Fabrikanter och återförsäljare finns samlade längst bak i boken med adresser och telefonnr. Även priser på behållare anges i en intressant tabell med totalpris, volym, kapacitet och där kostnaden per person har uträknats.

Lotta har därvid resonerat enligt följande: "En oisolerad behållare kräver 100 liters volym per person för att klara av hushållsavfallet året om. En något isolerad stillastående kompost kräver 75 liter per person. En rejält isolerad kompost kräver 50 liter per person. Och en roterande isolerad kompost kräver 25 liter per person". Genom detta resonemang har Lotta räknat fram hur mycket behållarna kostar per person.

Resultatet blir att priset för komposteringskapacitet för en person varierar mellan 100 kr till 1 000 kr. Billigast blir det att kompostera i en kompost från Odlargården och dyrast i Ebri Maskkompostvagn vid användning utomhus.

Lotta poängterar att en dylik prisjämförelse säkert kan ifrågasättas, men den är ett intressant inslag i boken. Samtidigt kan jämförelsen, tillsammans med marknadsöversikten, på sitt sätt sägas utgöra bokens svaghet. Det är full turbulens på marknaden för kompostbehållare, nya kommer ut i strid ström medan andra saligen somnar in, oftast saknade av få.

Även prissättningen varierar och för den enskilde kan det vara lönt att höra sig för lite, bl. a. har olika kommuner behållare till subventionerade priser. Sammantaget gör detta att väsentliga delar av boken riskerar att relativt snart bli inaktuella och den kostar trots allt 160 kr plus porto.

Boken beställs via Bra Miljö AB, Tornvägen 20, 614 34 Söderköping.