... liksom slåttermaskiner och slaghackar

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Vid Statens maskinprovningar i Ultuna har man provat utrustning för att sköta omställd åkermark, hagmarker samt extensiva parker och grönområden. Provningen utfördes på uppdrag av Statens Jordbruk och finns sammanfattad i Meddelande 3362. Maskinprovningarna konstaterar att maskiner med horisontellt roterande knivar är bäst till gräsklippning på jämnare ytor medan slaghackarna, som är mer robusta, fungerar bäst i kraftigare bestånd. En marknadsöversikt över fabrikat och modeller som finns på marknaden återfinns i slutet av meddelandet, som kan beställas från Statens Maskinprovningar, Box 7035, 750 07 Uppsala.