Låt inte lura er!

Publicerad 1 januari 1993
Frågor & Svar


Det upphandlas en hel del plantskoleväxter till förvaltningar via anbud. I samband med att plantleverantörerna räknar på dessa anbud görs en del manipulationer för att lura köparen. Jag kommer att då och då ta upp exempel på sådant som köparen bör vara uppmärksam på. Jag börjar i detta nummer med ett vanligt förekommande fenomen nämligen att plantleverantören från början är medveten om att han inte kan leverera en viss sort eller viss kvalitet. Han räknar med att han kan göra en överenskommelse i efterhand med köparen eller i värsta fall att köparen inte uppmärksammar felet. Det kan exempelvis stå angivet en viss storlek på alléträd (kanske stamomfång 14-16 cm) i anbudsunderlaget. Den som får anbudet kan sedan inte leverera träd med större stamomfång än 12-14 cm. När han meddelat detta (om han gör det) erbjuder han kanske en summa i kompensation som är långt mindre än den verkliga skillnaden. Om ni råkar ut för ett sådant försök så hör gärna av er så skall jag försöka ge en objektiv uppskattning av vad den verkliga prisskillnaden är.

(Rune Bengtsson)