Landskab nr 6 1994.

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Tre artiklar lockade till läsning:

Nyskapat naturområde utanför Aalborg

Parkexpos? från Israel

Sammanfattning om seminarium om användningen av perenner i stad.

Det känns tunt att få ta del av "hur det blev", som neutrala rikt illustrerade beskrivningar. Jag efterlyser analyserande kommentarer, om t.ex. vad önskan om den återskapade naturen representerar för den moderna människan eller vilken betydelse och gestalt parkerna i just "det heliga landet" har, annat än den västerländska kulturen i kända tidstypiska skepnader. Perennaseminariet är väl återgivet, åberopandes alla de namnkunnigas uppfattningar om inspirationskällor och användning i Nordeuropa. (Tiina Sarap Quist)