Landskab nr 5 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Hela numret är ett samtal med Sven-Ingvar Andersson, som nu lämnat sin professur på Konstakademin i Köpenhamn och gått i pension.

Vi kan läsa mycket om hans yrkesbana som den projekterande och tävlingsvinnande landskapsarkitekten och som den akademiska storhet som vunnit omvittnad erkänsla i en miljö där landskapsarkitekturen bara är en liten del. I samtalet som förs med Karen Permin får vi välillustrerat ta del av Sven-Ingvar Anderssons kända anläggningar och av hans tankar om ämnet som starkt påverkat oss nordiska landskapsarkitekter.

Detta nummer har ett samlarvärde och utgör en rik källa till inspiration! (Tiina Sarap-Quist)