Landskab nr 1 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


"Grünordningsplan", ett särskilt begrepp i tysk bebyggelseplanering, är titeln på en artikel, som berättar om hur systemet med en obligatorisk grönplan i planeringen fungerar. Genom att myndigheterna godkänner planen görs genomförandet rättsligt förpliktigande.

Vidare innehåller detta nummer en lång intervju med landskapsarkitekten Ole Klaaborg, planering av kapell och församlingshus runt en gammal kyrka samt en artikel om gator och platser i Kolding.