Landskab 8/1992

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Samtal med den danske landskapsarkitekten Sören Harboe. Sören Harboe är delägare i "Ginman Harboe Borup", som är ett av Danmarks mest välkända landskapsarkitektkontor. Firman är mest känd för sina institutions- och bostadsprojekt. Bland annat visas exempel på sådana projekt i Albertslund Syd och Christianshavn. Sören Harboe medverkar också skribent i den ganska summariska rapport från världsutställningen i Sevilla som utgör den andra delen av tidskriften.