Landskab 7/1993

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Framtidens stadspark är en beskrivning av nya tankar om utvecklingen av de offentliga friarealerna med utgångspunkt från en arkitekttävling med samma namn. Författaren redogör för juryns ställningstagande och visar idéskisser från deltagande förslag.

Nästa artikel beskriver i ord och bild Den KGL. Veterin‘r- og Landbohojskoles parkanläggningar, som de kan komma att se ut i framtiden. Även detta är en redogörelse från en tävling.