Landscape Design 222/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Flera författare diskuterar kring det tema som återkommande berörs i branschen: Varför skall markbyggnad och parkförvaltande formuleras i regelverk, beskrivningssystem och kvalitetssäkringsmodeller som är skapade för helt andra, statiska, discipliner? Kommer frågan snart att aktualiseras även i Sverige?