Landscape Australia 2/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


"Skuldens landskap" är titeln på en artikel av Vlad Sitta om hur landskapsarkitekter tenderar släta över och skapa harmoniska kulisser efter mänskliga missgrepp i naturen. Denna yrkeskår, till skillnad från konstnärer, saknar berättarvilja och symbolik i sina lösningar. Det behövs för att kunna väcka och uttrycka den ekologiska medvetenheten. Sitta menar att människan inte kan skapa det fullkomliga landskapet utan bara är en del av det dynamiska systemet.