Landscape Architecture oktober 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Temat är Playscape - leklandskap. Det konstateras att intresset för barnens lekmiljöer ökar och att inspirationen för utformningen åter hämtas i naturen. De statiska klätterställningarna tränar muskulaturen men ger ingen övning för fantasi eller kreativa krafter. I en artikel refereras till Simon Nicholson (1971), som påstår att graden av nyskapande, kreativitet och upptäcktsmöjligheter står i direkt proportion till mängden "lösa delar" i en lekmiljö. Flera forskare bekräftar detta i publikationen "Children on Playgrounds" (1993, SUNY Press). "Lösa delar" kan innebära en bygglekplats ^ la C. Th. Sörensen eller livs levande naturmark. Att leka är att lära. Vi måste inse att vår uppgift inte är att skapa nöjesfält utan barndomslandskap. (Tiina Sarap Quist)