Landscape Architecture juli 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Temat är landskapsarkitekternas företagande. Den amerikanska marknaden för konsulter har krympt drastiskt under 90-talet. Endast de miljörelaterade uppdragen har ökat. De stora kontoren har ersatts av små bolag, 43% av företagen hade bara 1-2 landskapsarkitekter. Optimismen kan skönjas och bl.a. hoppas man att tekniken, datorer för informationsbearbetning, ritande och kommunikation skall medverka till en positiv utveckling. I en rapport om dagens datoranvändning framgår att endast 7% inte använder datorer.

Vidare beskriver LA hur de övergivna industrilandskapen i tätorter utgör refuger för flora och fauna. Den forna fängelseön Alcatraz har blivit fågelskyddsområde. Artikelförfattaren Vernon Mays tror att de ekologiska strukturerna, tillåtna för människoaktiviteter, kommer att prägla utformningen av städernas grönområden i framtiden och ersätta de estetiskt och kosmetiskt anonyma parkerna. (Tiina Sarap-Quist)