Landscape Architecture februari 1994.

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Public Spaces är det samlande temat. I amerikansk tappning visas många exempel från genomförda park- och rekreationsområdesprojekt. De redovisade pristagarna i "The Public Landscapes of America" exemplifierar betydelsen av landskapsarkitektens olika roller, utöver den traditionella gestaltarens och/eller byggledarens, även uppgifter som projektledare i flerdisciplinära grupper, förhandlare av reglerande och finansiella villkor. (Tiina Sarap-Quist)