Kyrkogårdens meditativa rum

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Boken med denna titel är skriven av Inger Berglund och Jorgen Straarup. Den är också presentation av ett femårigt forskningsprojekt med titeln "Morgondagens begravningsplatser", som har undersökt de efterlevandes tankar omkring begravningsplatser och den konkreta utformningen av minneslundar. Om kyrkogårdarna ska uppfattas som meningsfulla mötesplatser mellan de efterlevande och deras minnen måste miljön inbjuda till eftersinning, meditation och koncentration enligt presentationen av boken. Den kan beställas på Verbums förlag, tel. 08-743 65 10. Pris: 250 kr inkl.moms.