Krönika

Publicerad 1 januari 1993

Kära prenumeranter!

Jag har tidigare i MOVIUM Direkt berättat att de avgifter på handelsgödselmedel, som hittills finansierat i stort sett all grönområdesforskning inklusive MOVIUM:s ramprogram, avskaffades i december förra året. Sedan dess har det pågått ett intensivt arbete från sekretariatets sida med att övertyga departement och ansvariga politiker om de negativa konsekvenserna av att handelsgödselpengarna försvinner och behovet av att nya resurser tas fram. I det arbetet har vi haft 100%-igt stöd från intressanterna i MOVIUM:s styrelse.

Frukten av ansträngningarna kom förra veckan när regeringens forskningspolitiska proposition presenterades. Nya medel för forskning om tätorternas yttre miljö skjuts till av regeringen som ersättning för prisregleringsavgifterna. I motsats till dessa är de nya pengarna statliga FoU- medel.

En annan förändring är att pengarna förs till SJFR, som är skogs- och jordbrukets forskningsråd, i stället för till Byggforskningsrådet som var fallet med handelsgödselpengarna. Bakom detta ligger framför allt politiska orsaker. Inom regeringen har det varit miljö- och jordbruksdepartementen, som båda är centerpartiets departement, som har engagerat sig för "våra" FoU- frågor. Det är därför logiskt när man skjuter till nya statliga medel att dessa slussas till ett forskningsråd som tillhör något av dessa departement, och inte till BFR som sorterar under näringsdepartementet.

För MOVIUM:s del innebär den forskningspolitiska propositionen ytterligare stöd genom att regeringen uppmanar Lantbruksuniversitet att förstärka sin andel av basfinansieringen. Framtiden ser alltså ljus ut vad gäller resurserna. Nu gäller det att fylla den med en verksamhet som flyttar fram positionerna ytterligare.