Krönika

Publicerad 1 januari 1993

Kära prenumeranter!

Välkommen till höstens första MOVIUM direkt. Dagarna blir allt kortare och kyligare alltmedan många beklagar att semestern regnade bort. Men med tanke på växtligheten så var det nog inte så illa, åtminstone inte här nere hos oss. Tänk vad som kunde hänt med grönskan, om det fortsatt som förra året. Mina funderingar gick runt växthuseffekt, extremt klimat och döende träd. Jag tror jag föredrar en våt sommar. Ändå har inte almarna hämtat sig riktigt än. Förra årets torka initierade en enorm almblomning och träden är ännu glesa i bladverket.

Som Kjell Nilsson skrev i förra numret har han lämnat över ansvaret för detta nyhetsbrev till undertecknad. Jag har varit med som växtskyddsexpert sedan starten av MOVIUM-rådgivning. Vid det här laget har jag rapporterat ett "otal" frågor och svar i MOVIUM- direkt tack vare Era frågor om stort och smått elände som kan drabba växterna. Nu har jag ansvar för helheten och lovar att gallra i frågeskörden så att det inte blir för mycket av det sjuka. Men kom ihåg, det är Era frågor som gör MOVIUM direkt till vad den är.

I din hand har Du nu "Kommunal parkverksamhet - en lägesrapport 1993", som är resultatet av den telefonenkät som MOVIUM rådgivning genomförde i vintras. Kjell Nilssons sammanställning visar stora förändringar i parkverksamheten, både en uppsplittring i någon form av beställar- och utförarorganisation och kraftiga besparingar. Det gäller att hitta nya strategier för att lyfta fram de gröna frågorna i framtiden. Läs och begrunda, rapporten omfattar både en analys över dagens situation och en rapporteringsdel, som visar läget i de olika kommunerna.

MOVIUM-rådgivning planerar en rådgivarturné den 3-4 november på fyra olika platser i landet. Mer detaljer i nästa Movium direkt. Den 12/10 blir det en demonstrationsdag i Alnarp (se kalender).

Till sist måste jag presentera några nya MOVIUM-medarbetare:

Sven-Erik Svensson ska tillsammans med mig sköta rådgivningen. Han är civilingenjör och kommer närmast från avd. för park- och trädgårdsteknik och är vår nye tekniske expert. (Håkan Schroeder är barnledig.) Sven Erik arbetar också på ett företag som heter Enpece AB, Ideon i Lund.

Som expert i planeringsfrågor efter Kjell har vi anlitat Tiina Sarap-Quist. Hon är landskapsarkitekt och universitetslektor i vid institutionen för landskapsplanering i Alnarp.

För övrigt är allt som vanligt, dvs. våra experter Rune, Klaus, Roland, Lennart, Torleif och Göran står till ert förfogande.

Gabriella Lönngren är ytterligare ett nytt ansikte på MOVIUM. Hon är teknikagronom och ska arbeta som statskonsulent i miljöteknik, en tjänst som delas med avd. f. park- och trädgårdsteknik.