Krönika

Publicerad 1 januari 1994

Kära Rådgivningsprenumeranter!

Vi har fått flera samtal med anledning av det kärva ekonomiska läget för parkverksamheten ute i kommunerna. Man frågar vad MOVIUM gör eller kan göra för att hjälpa kommunerna att beskriva konsekvenser av de alltför kraftiga nedskärningar som nu sker? De gröna frågorna borde uppfattas som livsviktiga för alla och envar. Det är en klen tröst att problematiken är likartad i flera länder i Europa. Problemet att det gröna har för dålig lyskraft även i Holland refererades i förra MOVIUM-direkt. Fler människor måste göras medvetna om vad den gröna miljön betyder, så att den blir så viktig att den får prioritet på politikernas bord. Den måste knytas till mer aktuella begrepp som naturresurshushållning och kretslopp, ett synsätt som ju MOVIUM arbetar efter.

Anledningen till att jag tar upp detta tema är att det faktiskt händer saker som jag ser, hör och läser, bl.a. för att sammanställa MOVIUM-direkt. I detta nummer kan Ni läsa om Eivor Buchts engagemang i PBL-utredningen, där hon bl.a. lyfter fram den biologiska mångfalden i parker och trädgårdar. Vidare har byggforskningsrådet gett ut en bok, där 21 nordiska forskare ger sin syn på ämnet under rubriken "Planera för en bärkraftig utveckling". Regeringen har tillsatt en delegation för miljöinriktad regionplanering i Skåne, med uppgift att arbeta fram underlag för den framtida samhällsplaneringen där landskapsplanering är en uttalad del av utredningsuppdraget. Parkpolitik år 2000 är en konferens, som Kjell Nilsson vid Forskningscentret for skov- og landskab i Danmark inbjuder till. Se inbjudan! Läs mer om nämnda frågor under rubriken Nyheter.

Som synes händer en del som gör att politikerna måste tänka om och då borde också de gröna frågorna ha sin givna plats. Det gäller att haka på, delta i debatten och försöka påverka besluten. Att "hänga aktualiteten i rockskörtet" fick jag för länge sedan lära som ett bra recept att få ut sitt angelägna budskap.

Ingrid Åkesson