Krönika

Publicerad 1 januari 1994

Kära Rådgivningsprenumeranter!

Idag sitter jag hemma och skriver. Hemma är för mig fortfarande Hudiksvall. Jag har inte lyckats sälja huset än och det håller onekligen på att kännas ganska splittrat att arbeta 90 mil från hem och familj. Det sägs att vi har en trögflyttad arbetskraft i det här landet. Jag börjar verkligen inse varför. Är man inte mycket välbeställd så är det sannerligen inte lätt. För det stora flertalet som lånade för att köpa hus i slutet på 80- talet måste det i det närmaste vara omöjligt att flytta, om man inte är beredd att betala stora pengar för att bli av med sitt hus. Jag får hoppas på en lösning till sommaren.

Förra gången jag skrev MOVIUM-direkt lovade jag att ta upp frågor om MOVIUM"s ramprogram och framtida inriktning. Vårt ramprogram för FoU verksamhet för kommande 3-års period manglas nu genom Skogs- och jordbruksforskningsrådet - SJFR. I vårt ramprogram har vi tagit upp fyra "temaområden" där vi önskar initiera och fortsätta driva FoU arbete: 1) utveckling av projektet samband stad & land, 2) förnyelse av park/trädgård, förvaltnings- och skötselfrågor, 3) miljöpedagogik samt 4) utveckling av rådgivning och nyttjande av informationsteknologi. Vi vet idag att SJFR är positiva till vår ansökan och verksamhet, men en rejäl nedskärning har dock aviserats. Det talas om att vi kommer att få ca 2,0 miljoner per år, av sökta 3,2 miljoner. Det är vi självklart inte nöjda med. Vi får enträget arbeta vidare för att få gehör för våra projekt hos SJFR och andra forskningsråd.

Till hösten kommer MOVIUM att få en filial på Ultuna genom att en av våra medarbetare Petter Åkerblom flyttar dit. Han kommer tills vidare att sitta på Institutionen för landskapsplanering. Det pågår mycket spännande saker på Ultuna och genom att vi har en person på plats hoppas vi bättre kunna bevaka pågående FoU verksamhet och föra ut det som kan vara relevant för er.

Vår telefonintervju är nästan avslutad. Det har inte varit lätt att få tag på alla. Våren är knappast den bästa tidpunkten att försöka få tag på parkfolk. Det ska bli spännande att sammanställa materialet. Min spontana reflexion av intervjuerna är att vi har en rätt heterogen samling av prenumeranter som uppenbart har olika behov av information och rådgivning. Intervjuerna ger oss en bra utgångspunkt för en diskussion om hur vi ska kunna tillgodose MOVIUM"s olika målgrupper med relevant fortbildning, rådgivning och information. Resultatet av vår telefonintervju kommer att delges er till hösten.

Trevlig sommar.

Sten Göransson