Krönika

Publicerad 1 januari 1994

Kära Rådgivningsprenumeranter!

Skönt att det är höst och återigen normaltemperatur, så att man orkar göra någonting. Sommarhettan tog inte bara hårt på människor utan också många växter tog stryk. Jag led med träden. Under sådana här klimatextremer avslöjas obönhörligen mycket slarv från byggtiden. Man blir då påmind, om hur arbetet egentligen skulle ha utförts, många gånger också hos träd, som klarar sig under somrar med normal nederbörd. Utanför växtskyddsinstitutionen i Alnarp har vi ett varnande exempel in på knutarna. Hårdpackad jord ger inte mycket utrymme för växternas rötter. Allén av hörsholmsalmar hade behövt ett djup och välutvecklat rotsystem för att hämta vatten och näring från djupare jordlager. Istället stod träden med slokande, blekgröna blad redan i juli. Om man ser sig om finns det otaliga exempel på detta, både i nya och gamla anläggningar. Därför var det extra roligt att se det fina resultatet av omfattande nya trädplanteringar i Staffanstorp, som vi besökte på trädexkursionen den 6 september. Läs vidare om detta under Aktuellt tema.

Höstens aktiviteter är i full gång. Segraren i sommarblommetävlingen är korad. Maria Isling och Park- och stadsmiljöavdelningen i Malmö vann med en tageteskomposition (se under nyheter). Det har hållits sommarblommekurs, nytt för i år en extra kursdag om komposition. Rådgivningen har haft sommarblommevisning, då Alnarps sommarblommor och försök visades för prenumeranterna. För drygt fyrtio intresserade presenterade Eva Jansson, årets sommarblommeförsök och Sven-Erik Lindblad vid parkavdelningen demonstrerade Alnarps sortiment av sommarblommor.

Det är glädjande att detta varit möjligt, trots hårda inbesparingar som slår hårt mot den tillämpade verksamheten; det är inte bara kommunala parkförvaltningar som måste slita med budgeten. Försöken med nya sommarblommor i nya kompositioner både för rabatt och urnor har kunnat genomföras genom ekonomiskt bidrag från MOVIUM, men framför allt tack vare stort engagemang och ideellt arbete av Eva Jansson och Rune Bengtsson. Vi är alla mycket tacksamma för detta projekt och håller tummarna för fortsättningen. Det är också positivt att det stora sortimentet av ettåriga växter kan hålla så hög standard till gagn för såväl Alnarps studenter, blivande landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, hortonomer och trädgårdsingenjörer, som för en allt större skara från allmänheten som lärt sig hitta hit.

Just nu planerar vi som bäst höstens rådgivarturné. Några av MOVIUM:s rådgivare kommer att besöka tre olika platser i landet, då vi hoppas få träffa så många som möjligt av Er.

En förändring i rådgivarstaben är att Sten Göransson ersätter Lennart Hansson. Han kommer dock fortsättningsvis att medverka i andra MOVIUM-sammanhang.

Slutligen ska ni alla vara välkomna till höstens rådgivning.