Kretsloppspropositionen äntligen lämnad

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Regeringen har nu långt om länge lämnat kretsloppspropositionen till riksdagen. Under flera månader föranledde den intern strid i regeringen och resultatet har blivit kompromiss. Propositionen innehåller mer av allmänna resonemang än av konkreta åtgärder.

I kretsloppspropositionen föreslås att producenter, importörer och försäljare ska vara ansvariga för sina produkter under hela deras livslängd. Regeringen vill att vi ska återanvända och återvinna. Men flera utav kraven i lagrådsremissen har propositionen, efter näringslivets flitiga påtryckningar, blivit till mål.

I propositionen föreslås att en särskild kretsloppsdelegation, knuten till miljö- och naturresursdepartementet, ska föreslå och prioritera vilka varor som producenterna ska ta ansvar för, från tillverkning till avfall. (Marie Larsson)