Jordborr till planteringshål

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Vid plantering i vägslänter och liknande är det ofta besvärligt att göra planteringsgropar för växterna Arbetet är tidskrävande och påfrestande om det ska utföras manuellt. I Fredriksborgs Amts vägförvaltning i Danmark har man därför provat en metod att ta upp planteringshålen med hjälp av en borr monterad på en grävmaskin eller lastbilskran. Man använde två typer av jordborr, en större med 25 cm diameter och en mindre med en diameter på 15 cm. Kostnaden blir så låg som 6 kr per planteringshål, dvs långt under vad det kostar att gräva för hand. (Källa: Videnblade Park og Landskab 4.6-2)