Halm som marktäckning

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Vid Avd för park- och trädgårdsteknik pågår en kunskapssammanställning av användning av halm som marktäckning mot ogräs. Arbetet som finansieras av Byggforskningsrådet kommer att redovisas till hösten -- 93. I Danmark är erfarenheterna av halm användning i stort sett positiva. I Sverige har bl a Lunds kommun sedan flera år använt halm med framgång som ett komplement till andra marktäckningsmaterial. För att fånga in så många erfarenheter som möjligt vill vi gärna komma i kontakt med personer som har synpunkter på halm som marktäckning mot ogräs. Kontaktperson är Susanne Hansson tel. 040/41 50 00. (Håkan Schroeder)