Grönt Miljö 7/1992

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Vi får en aktuell översikt över dansk grönområdesforskning. I centrum står fyra projektteman; danska frökällor, genetiska aspekter på användning av vildväxande örter, förbättrade levnadsvillkor för stadsträden samt kvalitetssäkring av markprojektering. Till vart och ett av de fyra forskningsområdena är det knutet en doktorandtjänst. Forskningen om danska frökällor presenteras i en senare artikel tillsammans med en förteckning över de växter som hittills tagits fram.

Om att ge träden en god start i livet handlar en artikel av trädvårdskonsulent Stefan Rye. Han efterlyser framför allt en tydligare idé från projektörens sida om vad trädet ska utvecklas till. MOVIUM:s rapport "Kyrkogårdens gröna kulturarv" har inspirerat till en artikel om kyrkogårdens utveckling från individuella gravplatser till ett växande antal minneslundar.