Grönt Miljö 111993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


GM ger denna gång en översikt över det 50-tal normer och standards som rör anläggning, drift och underhåll av parker och grönområden i Danmark. Man presenterar också de allmänna bestämmelser för bygg- och anläggningsverksamhet som trädde i kraft förra året.

Trädvårdskonsulent Stefan Rye diskuterar trädens förmåga att läka sår. Han konstaterar att träden kan inte läka sår, bara kapsla in dem och begränsa deras utbredning. Därför är den enda verkligt verksamma metoden att förebygga, dvs att hindra att skador uppstår på träden. Torben Dam och Sören Holgersen berättar hur man anlägger hårdgjorda ytor med kullersten.