Green Life ogräsplattor

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Forskningscentret Skov & Landskap i Danmark har testat och deras effekt på tillväxten hos nyplanterade träd. Provet visade att de

större plattorna, 61 x 61 cm, var minst lika effektiva som kemisk ogräsbekämpning medan de mindre plattorna, 29 x 29 cm, inte gav någon mätbar effekt i form av ökad tillväxt hos träden. Särskilt stor blir effekten på trädslag som är särskilt känsliga för ogräs konkurrens i etableringsfasen, typ ask. Efter två växtsäsonger har plattorna brutits ner och därmed försvinner också deras stimulans på tillväxten. Man har också testat olika metoder för att lägga ut plattorna. (Källa: Videnblade Park og Landskab 5.10-2)