Garten+Landschaft 3/1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Temanummer om stadsekologi. Med Berlin som exempel talar man om natur av det fjärde slaget, dvs den spontana växt- och djurvärld som utvecklas på stadens ruderatmarker, och som skiljer sig från den natur som förekommer i naturlandskapet, kulturlandskapet och i parker och trädgårdar. En viktig uppgift är att bevara denna spontant utvecklade stadsnatur som ett viktigt komplement till den anlagda naturen i staden.

I industriområdet i Nekardalen sker en kraftig strukturomvandling och verksamheter läggs ner. Denna omvandling tas nu till utgångspunkt för en ekologisk förnyelse där friytorna ska öka från 10 till 40% av arealen. Ett exempel på detta förnyelseprogram är den gamla oljehamnen i Stuttgart.

Ett annat aktuellt tema är ekologisk stadsförnyelse i det forna Östtyskland. Allt starkare politiska röster gör gällande att man måste sänka de på senare är tillkomna miljönormerna för att få i gång den ekonomiska tillväxten. Samtidigt finns en unik möjlighet att integrera ekologiska principer i den väldiga stadsförnyelse som påbörjats. Ett exempel där sådana ambitioner finns är Leipzig.

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Filtered comments

  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.

plain_text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.