Garten und Landschaft 6/93

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


av Tiina Sarap-Quist och Sven-Erik Svensson

De tyska landskapsarkitektutbildningarna diskuteras. Richard Stiles (lektor i Manchester) sammanfattar debatten i artiklarna som en rådande "spänning". I Berlin söker man en separation av gestaltningen från den naturvårdsdominerade fakulteten. I München gäller det landskapsplaneringens framtid på en fakultet där de studerande söker sig från de agrikulturella utbildningarna, medan landskapsplaneringen lockar allt fler.