Garten + Landschaft nr 6 1994

Publicerad 1 januari 1994
Tidskrifter


Under temat "Vatten" presenteras olika projekt inom ekologi, ingenjörsbiologi, gestaltning eller konst. Bland titlarna finns "En simdamm i trädgården" och "Naturnära bäckrestaurering", där det bl.a. beskrivs flera olika sätt att säkra stränderna. Monika Gora har beskrivit några konstnärliga projekt i Malmö. Vidare presenteras ett buddistiskt vattentempel i Japan, ett nytt tempel med en lotusdamm på taket.

Restaurering av flod- och sjösystemet runt Warnow i Mecklenburg-Vorpommern i östra Tyskland är ett stort statligt forskningsprojekt, där forskningen arbetar nära praktiken. Ett speciellt koordineringskontor har till uppgift underlätta tvärfackligt kunskapsutbyte och att se till att nyvunna kunskaper i delprojekt omedelbart tas tillvara, generaliseras och tillämpas även på andra håll i det aktuella vattensystemet.