Framgångsrik bekämpning av almsjukan

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Malmö park- och stadsmiljöavdelning kämpar en hård kamp för att begränsa almsjukans härjningar. Strategin består dels av registrering och kontroll av hela almbeståndet, totalt ca 33 000 träd, dels av avverkning av angripna träd. Döende almar, dvs boträd som lockar till sig almsplintborren avverkas omedelbart, medan övriga angripna träd åtgärdas vintertid. Även träd som står på privat mark tas om hand i samarbete med markägaren

Under 1992 fälldes totalt 220 träd i Malmö på grund av almsjukan. Sedan programmet startade för 8 år sedan har man avverkat 2387 almar, vilket utgör 7% av almbeståndet. Detta får anses som ett mycket lyckat resultat. Jämförelser med engelska erfarenheter visar att utan kontrollprogram och motåtgärder skulle så gott som hela almbeståndet ha varit ödelagt vid det här laget.

"Vår policy om en kraftfull insats mot almsjukan kommer att ligga fast även i fortsättningen", lovar stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson.