Förskolans trädgårdsbok

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


En inspirationsbok för personal inom barnomsorgen, som vill väcka liv i sin utemiljö. Den är resultat av ett projekt finansierat av socialstyrelsen. Författare är landskapsarkitekterna Karin & Petter Åkerblom. Under tryckning. Kan beställas från MOVIUM, Pris: 75 kr.

Sidor