Forskning om maskinkostnader

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Idag talas det mer än någonsin om behovet av att minska kostnaderna. Riktiga kalkyler är ett viktigt instrument för att optimera kostnaderna för arbete och maskiner. Trots att det talas mycket om behovet av ett bra underlag är det relativt få förvaltningar inom den gröna sektorn som grundar sina ekonomiska beslut på grundliga kalkyler. En viktig begränsning är att det saknas praktiska hjälpmedel i form av kalkylunderlag och -- modeller.

Nu har emellertid Ellen Jacobson, som är forskare vid Avdelningen för park- och trädgårdsteknik i Alnarp, inriktat sig på detta angelägna område. Efter ett inledande program arbete har hon fått anslag från Byggforskningsrådet för ett treårigt projekt. Den som vill ta del av programskrivningen och diskutera forskningen kan ta kontakt med Ellen Jacobson, tel 040/415000. Hon vill gärna samarbeta med sektorns företag och förvaltningar i sitt fortsatta forskningsarbete.

Sidor