Förebygg sjukdomar på pensé

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Detta är ett av budskapen i ett nytt faktablad med titeln "Sjukdomar och skadedjur på viol och pensé". Faktabladet innehåller en genomgång av samtliga kända sjukdomar och skadedjur på viol och pensé. Symptom, biologi och motåtgärder, förebyggande såväl som kemisk bekämpning beskrivs ingående. Författare är Stanislawa Bulat, Inst. f. växtskyddsvetenskap i Alnarp, Maj-Lis Pettersson, SLU Info/Växtskydd, Ultuna samt Stefan Stråhle. lantbrukskonsulent vid Länsstyrelsen i Kristianstad. Faktablad om växtskydd, nr 169T, 7 s. 1994. Beställning SLU Info/Försälj-ning, tel. 018-67 11 00. Pris 12 kr.

Faktabladet ingår i serien Faktablad om växtskydd. Serien innehåller idag 169 nummer om skadegörare på trädgårdsväxter (den utförligaste information som finns att få på svenska). Prenumeration: 155 kr per år (16 nr). Hela den gamla serien t.o.m. 1993 års utgivning kostar 648 kr. Priser + moms och porto.

Sidor