Förbud mot kemisk ogräsbekämpning på danska kyrkogårdar

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


Från den 1 april 1993 får man inte längre använda kemiska ogräsmedel på danska kyrkogårdar. (Videnblade Park og Landskab 3.5- 4, 1993)