Fasadväxter utan skador

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


I tre danska faktablad redogörs för problematiken kring klätterväxter och de eventuella skador, som dessa orsakar på fasaderna. Ett faktablad berättar om en rapport i bokform med titeln "Facadebeplantning - En undersogelse af fordele og ulemper" som Forskningscentret för Skov og Landskab har utarbetat. Kan beställas på Byggecentrums boghandel, tel. 45 76 73 73. Pris 185 Dkr.

I faktabladen sammanfattas växternas klättringsmetoder och hur dessa påverkar väggarna. Man anser t.ex. inte att klätterväxterna själv ger upphov till fuktskador. Förekommer fuktskador har detta någon annan orsak. Istället anser man att klätterväxterna skyddar väggarna (putsade, släta väggar) mot klimatiska påfrestningar. Problem som kan uppstå med exempelvis murgröna är att skotten dras till mörker och gärna växer in och i springor, under takpannor, in i avloppsrör osv. När skotten växer till i tjocklek kan de förorsaka sprängningar av material och konstruktioner. Videnblade Park og Landskab nr 5.8 - 1-3, 1993.