Färskt gräsklipp omvandlas till flytande växtnäring

Publicerad 1 januari 1994
Noterat


Ett nytt sätt att ta till vara på växtnäringsinnehållet i gräsklipp presenteras i detta nummer av Euro-Turf. Färskt gräsklipp kan efter omvandling i en process, som kallas Autofertilprocessen, spridas som flytande biomassa, t.ex. på den yta som gräsklippet kom från början. Med denna nya metod kan en stor del av näringsämnena återföras till gräsmattan. Metoden är klart ekonomiskt fördelaktig jämfört med att deponera gräset på tipp. Källa: Euro-Turf and Landscape Management, sept/okt, 1993. (Sven-Erik Svensson)

Sidor