Färskt gräsklipp ett fullgödselmedel

Publicerad 1 januari 1994
Noterat


I detta "Fakta - Trädgård på Fritid" beskrivs varför färskt gräsklipp ger så bra gödslingseffekt. Färskt grönt gräs är framförallt mycket kväverikt, men innehåller också alla andra ämnen som växterna behöver. Färskt gräsklipp kan därför räknas som ett fullgödselmedel. Fakta - Trädgård på Fritid, Nr 33, 1993. (Sven-Erik Svensson)

Sidor