Euro-Turf, juni 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


En ny tidskrift med namnet Euro-Turf and Landscape Management vänder sig till skötselansvariga för gräsytor på golfbanor, sportanläggningar, parker och kommunala grönytor. Euro-Turf är utgiven av Farm Press Publications, Clarksdale, Mississippi, USA

Första numret beskriver bl.a. hemligheten med anläggning och skötsel av Wimbledons tennisbanor liksom Wembleys fotbollsarena. En annan artikel beskriver utemiljön i Shakespeare"s Stratford on Avon.

Sidor