Etablering av vägplanteringar

Publicerad 1 januari 1993
Nyheter


I denna danska rapport, "Etablering af vejplantninger" redogör Palle Kristofferssen för fyraåriga försök med att etablera ek och hagtorn i vägslänter. Metoder som jordbehandling, gödsling, ogräsbekämpning, växtrör och planttyper har testats och resultatet har avlästs i form av planttillväxt. Denna har i sin tur relaterats till ekonomin. I detta försök gav gödsling och växtrör bäst resultat i förhållande till ekonomin. Användningen av växtrör gav särskilt positiv effekt på tillväxten. Att blanda in torv eller byta till mulljord i planthålen gav positiv effekt men kostade mycket. Ogräsbekämpning gav inte så stor skillnad i tillväxt i detta försök. Orsaken uppges vara att de provade växtslagen är ganska tåliga mot ogräskonkurrens samt att plantorna har satts i uppgrävda hål, vilket minskat ogräset från början, även i kontrollparcellerna. Man har också jämför olika täckmaterial för ogräsbekämpning. Projektet är utfört vid Forskningscentret for Skov & Landskab, varifrån rapporten kan beställas: Tel. 00945 45 93 12 00, fax 00945 45 93 48 49.