Dimensionering av markstensbelagda ytor

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Cementa AB har arrangerat en seminarieserie på turné i Lund, Göteborg och Stockholm med föreläsare från KTH och Australien med anledning av nya rön kring dimensionering av mjuktrafikytor. Anteckningarna gjordes i Lund den 25 januari.

Professor Shackel från University of New South Wales, Australien presenterade studier av markstensbelagda ytor som gjorts för att utröna hur de kan dimensioneras optimalt. Hans visade också ett dataprogram som bygger på mekanistiska kalkyleringar där flera alternativa överbyggnader räknas fram. Man får kostnadsanalyser till sin hjälp och även materialspecifikationer upprättas.

Den traditionella dimensioneringen enligt AMA och BYA bygger i huvudsak på erfarenheter, på att slitlagret är asfalt och att all belastning på markytan förutsätts påverka överbyggnaden enbart vertikalt. Shackels studier visar att krafterna också tas upp horisontellt i slitlagret, till stenarna och sättsanden i samverkan. Ytor med marksten kan därmed dimensioneras grundare än vi gör av hävd. Beräkningarna av hur lasten tas upp lager för lager i överbyggnad med olika materialfraktioner har blivit möjliga först med hjälp av datorer.

Allra bäst fungerar marksten med former som låser sig i sidled, som t ex Uni-lock och den något enklare Uni-stenen. Val av mönsterläggning påverkar resultatet, liksom kvaliteten på sättsanden. Den får inte innehålla mer än 10% av fraktioner mindre än silt. Han har också kommit fram till att den ideala lagertjockleken för sättsand är 20-40 mm. Mäktigare sättsandslager ger deformationer av ytan.

Professor Shackel har skrivit en bok om detta, "Design of Construction of Interlocking Concrete Block Pavements", Elsevier Applied Science, 1990. Under våren 1994 kommer boken "Design of Block Paving" ut, omarbetad för skandinaviska villkor. (Tiina Sarap-Quist)

Sidor