Deutsche Friedhofskultur nr 9 1993

Publicerad 1 januari 1993
Tidskrifter


Kyrkogårdar i de nya förbundsstaterna, dvs. det forna DDR, är huvudtemat i detta nummer. Den första artikeln handlar om arbetet med fyra katolska kyrkogårdar sedan murens fall. En annan artikel beskriver kyrkogårdarna i Weimar, där storheter som Goethe och Schiller är begravda. En tredje artikel ger en tillbakablick över likbränningens rötter och dess historiska utveckling från stenåldern till modern tid, det sistnämnda med utblick från staden Gotha.